Sint voor Kint


Ons doel

Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam met als doel geld op te halen voor Rotterdamse kinderen die opgroeien in armoede in de leeftijd tussen 3 en 15 jaar. Hieronder vallen alle kinderen wiens ouders een pakket ontvangen van de Voedselbank Rotterdam. Van de opbrengst geven we de ouders rond Sinterklaas een cadeaubon t.w.v. €20,- van de speelgoedwinkel waarmee zij zelf een cadeau kunnen kopen voor hun kinderen. 


In Rotterdam leeft 1 op de 4 kinderen in armoede (CBS 2016). Onze doelgroep zijn alle gezinnen die een pakket ontvangen van de Voedselbank Rotterdam en daarnaast ook de gezinnen die we bereiken via onze diaconale partners in verschillende wijken van de stad.
 

 

Over ons

Sint voor Kint is een initiatief van Serve the City Rotterdam, onderdeel van Stichting Samen 010. Als Serve the City organiseren we vrijwilligersprojecten i.s.m. kerken in Rotterdam en willen we bruggen bouwen in de stad. Meer informatie over Serve the City Rotterdam
Bij de actie Sint voor Kint werken we nauw samen met de Voedselbank Rotterdam en met kerken en maatschappelijke organisaties uit ons netwerk.
 

Opzet

Met deze actie willen we het feit dat veel kinderen opgroeien in armoede onder de aandacht brengen en tegelijk de mogelijkheid bieden iets te betekenen voor deze gezinnen. Op diverse plekken in de stad worden op allerlei manieren geldinzamelingsacties georganiseerd. 

Centraal zal Serve the City Rotterdam zorg blijven dragen voor:
  • Fondswerving bij fondsen
  • Sponsoring door bedrijven
  • Centrale coördinatie
  • Uitwisseling van kennis, know-how en ideeën tussen diverse werkgroepen
  • Verspreiding van de kadobonnen

De lokale werkgroep is verantwoordelijk voor:
  • Het bedenken en kiezen van een actie waarmee het geld wordt ingezameld
  • Het organiseren van de lokale actie(s)

Partners en acties van Sint voor Kint
 

Geschiedenis

Sint voor Kint is in 2009 is geboren als initiatief van een aantal wijkbewoners uit Rotterdam Zuid die iets wilden doen voor de kinderen van de Voedselbank in hun buurt. Ze organiseerden een benefietavond waarbij geld werd ingezameld voor cadeaubonnen van kinderen wiens gezin een pakket ontvangt van de Voedselbank. Serve the City Rotterdam heeft het project sindsdien opgepakt en gezorgd dat de actie is gegroeid en door een breed netwerk wordt gedragen. Nadat in de beginjaren centrale benefietavonden georganiseerd werden, is de opzet van de actie sinds 2013 dat kerken en groepen uitgedaagd worden om zélf een sponsoractiop te zetten. Op die manier hebben we zowel de betrokkenheid bij als ook de opbrengst van de actie kunnen vergroten. Ook hebben we in de afgelopen jaren veel extra fondsen voor de actie kunnen werven. Sint voor Kint begon met een opbrengst van 5.000 Euro in 2019, in 2012 was dit gegroeid naar 15.000 Euro. In 2013 zijn er met de nieuwe opzet 22.000 Euro opgehaald, en 26.000 Euro in 2014. In 2015, 2016 en 2017 hebben we rond de 37.500 Euro opgehaald.  In 2018 en 2019 hebben we rond 40.000 Euro opgehaald waarvan we aan 2000 kinderen cadeaubonnen uit hebben kunnen delen!
 

Doe je mee?

Neem contact met ons op via info@servethecityrotterdam.nl of 010 466 67 22 (vraag naar de coördinator van Sint voor Kint).De benefietactie Sint voor Kint is een initiatief van Serve the City Rotterdam. Serve the City Rotterdam is onderdeel van Stichting Samen 010. Ons doel is om Rotterdammers te stimuleren om naar elkaar om te zien. www.samen010.nl​