Onze Missie


Serve the City Rotterdam is een beweging van vrijwilligers: We willen op een praktische manier ons leven delen met anderen en de stad dienen. We hopen hiermee bruggen te slaan tussen mensen in Rotterdam en zo elkaars waarden te ontdekken en elkaar te verrijken.  Want het gaat in vrijwilligersprojecten niet alleen om brengen en investeren, het gaat ook om ontvangen. De ander heeft niet alleen behoefte aan hulp of ondersteuning, de ander heeft jou ook iets te bieden - levenswijsheid, inzichten en waarden uit een andere cultuur. Serve the City wil daarom niet alleen vrijwilligerswerk bevoorderen maar ook nieuwe verbindigen leggen tussen mensen.

Rotterdam is een stad van het water. Een stad met vele delen. Een stad gekenmerkt door eilanden, geen letterlijke, maar sociale eilanden. Één van de grote problemen in Rotterdam is het feit dat we soms letterlijk naast elkaar leven, maar niet met elkaar.

Serve the City wil in de stad van het water bruggen slaan tussen mensen en groepen. Tussen 'haves' & 'have nots', mensen met een beperking & carierretijgers, jong & oud, autochtoon & marokkaan, tussen mensen!

Serve the City tracht haar doel te bereiken door onder meer:
 
  • het organiseren en promoten van vrijwilligersprojecten;
  • het actief contacten leggen en onderhouden met de sociaal maatschappelijk georiënteerde organisaties in de lokale gemeenschap;
  • het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun religie, etnische achtergrond of sociale status;
  • het bundelen van krachten van individuen en het bevorderen van de samenwerking van deze individuen, zodat zij gezamenlijk de hulpbehoevende samenleving kunnen helpen;
  • het stimuleren van initiatieven van individuen en het helpen ontwikkelen van die initiatieven;
  • het creëren van een startpunt voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen – dit alles in de meest ruime zin van het woord
  • dit alles doen we vanuit onze christelijke levensovertuiging.