Serve the City Rotterdam is sinds 2016 een project van Stichting Samen 010. Dit is een stichting zonder winstoogmerk en financeert haar werk uit giften en fondsen. Stichting Samen 010 is officieel erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn giften aan ons van de belasting aftrekbaar. We zijn dankbaar als u ons werk wilt ondersteunen met een gift.ANBI Informatie


Algemene Informatie
Naam: Stichting Samen 010 (project Serve the City Rotterdam)
RSIN-nummer: 850062214
Bank rekening: NL81 INGB 0000 5434 11  t.n.v. Stichting Samen 010  o.v.v. Serve the City Rotterdam

Contact gegevens
Email: info@servethecityrotterdam.nl
Telefoon: 010 466 67 22
Post- en kantooradres:
Stichting Samen 010
t.a.v. Serve the City Rotterdam
Hang 7
3011 GG Rotterdam

Coördinatoren
Dorothee van der Veer & Elisabeth van der Ham 

Bestuur
Het bestuur van Serve the City valt samen met het bestuur van St. Samen 010

Beloningsbeleid
De medewerkers die in dienst zijn bij Samen 010 worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van Samen 010 ontvangen geen beloning of vergoeding.

Aanvullende ANBI-informatie staat op de website van St. Samen 010.

Actueel jaarverslag Serve the City Rotterdam
Beleidsplan Serve the City Rotterdam