Donaties


Serve the City Rotterdam is sinds 2016 een project van Stichting Samen 010. Dit is een stichting zonder winstoogmerk en financiert haar werk uit giften en fondsen. We zijn dankbaar als u ons werk wilt ondersteunen met een gift.

Stichting Samen 010 is officieel erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Daarmee zijn giften aan ons van de belasting aftrekbaar.

U kunt uw gift overmaken naar:
NL21 TRIO 0338 8152 28
t.n.v. Stichting Samen 010 
o.v.v. Serve the City Rotterdam.