Dorothee van der Veer

Interview & Jaarverslag 2020 - Serve the City acties in coronatijd

In dit interview vertelt Dorothee over de periode in 2020 van Serve the City acties in tijden van corona. Lees ook in het jaarverslag 2020 een terugblik op de voorjaarsactie een 'Hoopvol geluid tussen Pasen en Hemelvaart' en de najaarsactie 'Sint voor Kint'.
 

‘Deze tijd heeft ons laten zien wat het belang van sterke lokale netwerken is’

Dorothee van der Veer – coördinator Serve the City Rotterdam


‘We wisten in maart al dat de meeste van onze grootschalige ontmoetingsacties rondom Hemelvaart niet door konden gaan, maar we zijn snel gaan kijken naar wat er nog wél kon. Veel van onze projecten waren al goed uitgedacht, alleen de vorm veranderde. De projecten werden kleinschaliger en de actieperiode werd verruimd van Pasen tot en met Hemelvaart in plaats van de gebruikelijke driedaagse buurtacties tijdens Hemelvaart.’

‘Tegelijkertijd hebben we in 2020 veel meer acties georganiseerd. We deelden bloemen uit met Pasen, organiseerden een kaarten- en kleurplatenactie in april en bedachten tijdens Hemelvaart een taartenactie met muziek. Er zijn daardoor veel nieuwe lokale samenwerkingen ontstaan met organisaties als verzorgingshuizen en instellingen voor mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook met lokale ondernemers zoals bakkers.’ 

‘Er werden ook veel losse wijkacties opgezet en daarbij keken we steeds per wijk samen met de lokale partners naar creatieve manieren om gezamenlijk van betekenis te zijn in de wijk. Als er iets is wat deze tijd heeft ons heeft laten zien, dan is dat wel het belang van sterke lokale netwerken. Als Serve the City spelen we een faciliterende rol en bedenken we graag ideeën, maar we willen vooral ook de wijken de ruimte bieden om het zelf te doen. We willen mensen in een positie brengen waarin ze hun eigen kracht en die van een ander kunnen ontplooien.’

‘In een tijd waar niemand een draaiboek voor had, hebben we toch veel kunnen doen. We zijn zelfs gegroeid. Er hebben dit jaar meer kerken meegedaan aan onze wijkacties en er zijn ook nieuwe wijken bij gekomen. Een mooi voorbeeld vind ik de uitbreiding met het gebied Carnisse. Daar werd voor het eerst vanuit de kerken contact gelegd met een seniorenflat. De ouderen in deze flat waren eenzaam en toen hebben we met elkaar bedacht om hen rond Pasen een bosje tulpen te bezorgen met een kaartje erbij. Dat werd enorm gewaardeerd. Op het kaartje stonden de contactgegevens van de vrijwilligers en veel senioren namen dan ook contact op om hen te bedanken.’

‘Naar aanleiding van deze tulpenactie werden er in de zomer vervolgens kleine ontmoetingen georganiseerd in de tuin van de seniorenflat. Deze hadden ze in de wijk zelf opgezet. En dat laat zien hoe een actie zoals deze van grote toegevoegde waarde is voor het maken én versterken van nieuwe contacten. Het gaat niet om één actie, maar om structurele contacten en projecten. Als dit soort initiatieven ontstaat naar aanleiding van een actie, dan word ik heel blij, want dan weet ik dat we ons werk goed hebben gedaan.’

 

Serve the City Rotterdam Jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag 2020 van Serve the City Rotterdam. In het jaarverslag kun je lezen over onze voorjaarsactie een 'Hoopvol geluid tussen Pasen en Hemelvaart' en de najaarsactie 'Sint voor Kint'.


Serve the City is een beweging van vrijwilligers in Rotterdam die zich op een praktische manier inzetten voor hun stad. Door middel van onze acties willen we kerken van diverse denominaties en culturen met elkaar verbinden om samen het goede te zoeken voor hun stad. Daarbij zoeken we de samenwerking met lokale organisaties in de deelnemende wijken.

Serve the City Rotterdam is onderdeel van Stichting Samen 010. Ons doel is om Rotterdammers te stimuleren om naar elkaar om te zien. www.samen010.nl

 

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: