We are thankful for your gift becaue it helps us to keep going on the long term.
Serve the City Rotterdam is a non-profit foundation and officially acknowledged as ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) by the Dutch government. That means that your donation is applicable for tax deduction.
ANBI Informatie

Algemene Informatie
Naam: Stichting Serve the City-Rotterdam
Opgericht: 12/10/2009
KvK: 24473764 (uittreksel)
RSIN-nummer: 821360413
ANBI status: sinds 01/2013 (Belastingdienst)
Bank rekening: NL56RABO0118379399

Contact gegevens
Email: info@servethecityrotterdam.nl
Postadres: Zegenstraat 9, 3082 XM, Rotterdam

Bestuur
Voorzitter: Ron Becker
Secretaris: Joris van der Spek
Penningmeester: Bart Bos

Coördinatoren
Dorothee van der Veer
Setkin Sies

Doelstelling volgens de statuten
Het creëren van cohesie en samenhang in de samenleving en onder christenen door de stad Rotterdam te dienen door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld. Daadwerkelijk gemaakte kosten voor de stichting worden vergoed onder overlegging van een factuur.
De stichting heeft geen werknemers in dienst in juridische zin. Zij maakt gebruik van ZZP-ers of een payroll constructie. In de afgesproken beloning is gekeken naar vergelijkbare posities waarvoor een CAO is afgesproken, zonder overigens deze cao direct te volgen.

Aanvullende Informatie
Financiële verantwoording 2013
Verslag van uitgeoefende activiteiten 2013
Beleidsplan