Dorothee van der Veer

Serve the City Hemelvaartsactie van 14-16 mei 2015!

De Hemelvaartsactie gaat lokaal:
Lees meer over de nieuwe opzet en save de date!

Lokale Hemelvaartsacties

Vanaf dit jaar gaan we de Hemelvaartsactie met een vernieuwde opzet organiseren. 
Ten eerste gaan we de actie per wijk organiseren. Ten tweede gaan we niet meer zelf allerlei projecten opzetten, maar stimuleren we kerken en christelijke groepen in de stad om zelf projecten te organiseren in hun gebied, zo mogelijk in samenwerking met elkaar. 

 

Er zullen dus in verschillende gebieden in de stad 'lokale Hemelvaartsacties' plaats vinden!


De hoofdgebieden in 2015 zijn:
Delfshaven, Overschie, Oude Noorden en Feijenoord
 

De vrijwillgers komen voor een groot deel uit de organiserende kerken en groepen maar

via onze website kan je binnkort ook als individu inschrijven
voor een aantal van de projecten!


Hier nog meer informatie over het waarom en hoe van de nieuwe opzet:


Achtergrond – de ervaring van de afgelopen jaren

De afgelopen jaren hebben we tijdens de Hemelvaartsactie veel mooie dingen zien gebeuren: christenen in Rotterdam zetten zich op een praktische manier in voor de stad en haar bewoners. Voor sommigen was het een eerste ervaring, voor anderen een verdieping van hun betrokkenheid bij de stad. De opzet van de actie was dat mensen zich individueel konden inschrijven voor diverse vrijwilligersprojecten in de hele stad die wij als Serve the City opgezet hadden i.s.m. verschillende organisaties. Maar parallel daartoe ontstond een nieuwe beweging: kerken en groepen christenen gingen aangemoedigd en in het kader van de Hemelvaartsactie hun eigen lokale projecten opzetten en uitvoeren. We merkten dat juist deze projecten vaak bijzonder stimulerend waren: het waren lokale acties met lokaal eigenaarschap die bijdragen aan structurele lokale betrokkenheid bij de buurt of een bepaalde doelgroep en daarbij lokale samenwerking bevorderen. Zo gingen bijvoorbeeld twee kerken in Overschie door de bemiddeling van Serve the City in aanloop naar de Hemelvaartsactie voor het eerst met elkaar en de lokale welzijnsorganisatie om tafel zitten om te kijken hoe ze kunnen uitreiken naar de buurt. Daaruit zijn niet alleen mooie Hemelvaarts-projecten voortgekomen, maar is inmiddels een structurele samenwerking tussen de partners gegroeid en zijn vanuit de kerken nieuwe buurt-initiatieven ontstaan in Overschie. In andere wijken zagen we tijdens de Hemelvaartsactie kerken en andere christelijke groepen uit eigen initiatief projecten diaconale projecten organiseerden die aansloten bij hun wijk en achterban.


Vernieuwde opzet – lokaal eigenaarschap en lokale netwerken

Als Serve the City Rotterdam erkennen we de waarde van deze lokale initiatieven en zien onze rol in het stimuleren van geschetste processen i.p.v. het organiseren van losse projecten. We willen daarom bij de Hemelvaartsactie 2015 met een vernieuwde opzet werken die aansluit bij de ervaringen van de afgelopen jaren en zich richt op het versterken van lokale netwerken en initiatieven in verschillende gebieden in Rotterdam. Projecten zien we daarbij als een belangrijk tool maar niet als doel op zich: we geloven vooral in projecten met lokaal eigenaarschap die lokale netwerken versterken en in projecten en die voortbouwen op bestaande initiatieven. Het idee is daarom om in enkele wijken in Rotterdam kerken en christenen bij elkaar te brengen en hun uit te nodigen met elkaar en i.s.m. bestaande organisaties de Hemelvaartsactie in hun gebied samen vorm te geven: partners, die in het kader van de Hemelvaartsactie samen acties opzetten voor hun wijk. We kiezen hierbij voor gebieden waarin we al voldoende netwerk hebben opgebouwd en waar goed voortgebouwd kan worden op eerdere Hemelvaartsprojecten. Als Serve the City Rotterdam zorgen we voor de overkoepelende coördinatie en communicatie en ondersteunen in het leggen van contacten en het ontwikkelen van een lokale aanpak. Vrijwilligers worden vooral geworven door de lokale partners zelf maar voor verschillende projecten kunen zich ook extra vrijwillgers inschrijven via onze website.

Daarnaast hopen we dat naast en tijdens de gezamenlijke vrijwilligersprojecten in de verschillende gebieden ook ruimte ontstaat voor echte ontmoeting met elkaar en de wijk. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk gebedsmoment voor de betrokkenen christenen aan het begin van de acties en een feest met de buurt en elkaar als afsluiting van de acties. Deze momenten worden dus niet meer centraal gesorganiseerd maar per gebied.

Zo hopen we als Serve the City met de Hemelvaartsactie een beweging te ondersteunen van christenen en kerken in Rotterdam die op hun plek en hun manier het beste zoeken voor de stad en die samen het lichaam van Christus willen zijn in hun omgeving!

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: