Geef een gift!


Naast een sponsoractie te organiseren kan je ook
een gift geven voor Sint voor Kint!

 

Voor elke €20,- maak je 1 kind blij met een
kadobon van de speelgoedwinkel!

 

Maak je gift over op rekeningnummer NL81 INGB 0000 5434 11
t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Sint voor Kint.

Doe dit uiterlijk vóór 19 november.
Je kunt een gift geven als particulier, maar natuurlijk ook als kerk of bedrijf.

Omdat we een ANBI status hebben zijn de giften van de belasting aftrekbaar.
Alle donaties worden volledig gebruikt voor de aanschaf van kadobonnen.
Hartelijk dank voor je bijdrage!