Sint voor Kint: de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam voor kinderen in Rotterdam die in armoede leven!


Voor de meeste ouders is het een vanzelfsprekendheid: een kado voor de kinderen met Sinterklaas!
Niet voor gezinnen die in armoede leven. Er is nauwelijks geld over voor iets 'extra's' zoals een Sinterklaaskado. In Rotterdam leeft 1 op de 4 kinderen in armoede! Daarom willen we hier graag iets aan doen!

 

Wil je helpen om deze kinderen een Sinterklaaskado te geven?
Organiseer dan een sponsoractie of geef een gift!
Op 20 november maken we de rekening op en weten we aan hoeveel kinderen
we dit jaar een kadobon kunnen geven: elke euro telt!


Van de opbrengst van Sint voor Kint geven we gezinnen die in armoede leven een kadobon van de speelgoedwinkel t.w.v. 20€ waarmee de ouders zelf een kado kunnen kopen voor hun kinderen. Onze doelgroep zijn alle gezinnen die een pakket ontvangen van de voedselbank Rotterdam plus gezinnen die we bereiken via onze diaconale partners in verschillende wijken. Meer over de opzet van de actie

 

We dagen groepen uit om een sponsoractie te organiseren om geld in te zamelen voor dit doel. Jij kunt dus mee doen - met je kerk, jeugdgroep, studentengroep, klas...  Bedenk een leuke actie: een maaltijd voor het goede doel, benefietconcert, sponsorloop, bingo-avond, rommelmarkt, koekverkoop, collecteren op straat, lesmarathon op school... Kijk naar de actie-ideeën, praktijkvoorbeelden en de mooie resultaten en acties van het afgelopen jaar! 

 

Ook directe donaties zijn van harte welkom: houd een collecte in je kerk of geef een persoonlijke gift. Donaties

Heb je interesse om een sponsoractie te organiseren? Laat het ons weten via

Wil je doneren voor Sint voor Kint? Voor elke 20€ maak je 1 kind blij met een Sinterklaaskado!
Maak je donatie vóór 20 november over op rekeningnummer NL81INGB0000543411
t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Sint voor Kint (ANBI erkend).

 

Namens de kinderen en ouders zeggen we:
Hartelijk dank voor jullie bijdrage!