Wijkprojecten in Overschie

Sport en spel voor kids, voedselinzameling en een middag voor ouderen in Overschie. Gezocht worden vrijwilligers die in Overschie wonen of kerken!

Categorie: Overschie
Adres: Oranjestraat 6, Rotterdam
Datum: donderdag 25 mei 2017
Tijd: 12:00 - 16:30
Organisatie: Kerken in Overschie
Christenen uit Overschie gaan zich op Hemelvaartsdag inzetten voor de mensen in de wijk om Gods liefde op een praktische manier uit te dragen. Woon of kerk je in Overschie? Dan zouden we het geweldig vinden als je mee helpt!

We gaan een gezellige middag organiseren voor oudere wijkbewoners die eenzam zijn. Er is een lunch, creatieve workshops en tijd voor ontmoeting.

Daarnaast gaan we voor kinderen van 6-12 jaar een voetbaltoernooi organiseren in de wijk met wedstrijd en  voetbalclinic. Parralel hebben we voor de jongere kinderen een knutselhoek en koffie en thee voor de ouders.

Ook willen we levensmiddelen inzamelen voor de lokale voedselbank door mensen bij de supermarkt te vragen om een extra boodschap te doen hiervoor.

De coördinatoren van het project waar je je voor opgegeven hebt, nemen contact met je op voor verdere afstemming.

Start is de gezamenlijke kerkdienst van NGK en PKN Overschie vorafgaand aan de actie om 10 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk Overschie, Oranjestraat 6, vanuit daar kun je direct meegaan naar de projecten.
Eindtijd is afhankelijk van het project in de loop van de middag. Na afloop is er voor alle vrijwilligers een gezellige maaltijd om 16:30u in de Nederlands Gereformeerde Kerk.