Serve the City Rotterdam is sinds 2016 een project van Stichting Samen 010. Dit is een stichting zonder winstoogmerk en financeert haar werk uit giften en fondsen. We zijn dankbaar als u ons werk wilt ondersteunen met een gift.

Stichting Samen 010 is officieel erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Daarmee zijn giften aan ons van de belasting aftrekbaar.

U kunt u gift overmaken naar:
NL81 INGB 0000 5434 11 
t.n.v. Stichting Samen 010 
o.v.v. Serve the City Rotterdam.