Serve the City Rotterdam is sinds 2016 een project van Stichting Samen 010. Dit is een stichting zonder winstoogmerk en financeert haar werk uit giften en fondsen. Stichting Samen 010 is officieel erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn giften aan ons van de belasting aftrekbaar. We zijn dankbaar als u ons werk wilt ondersteunen met een gift.ANBI Informatie


Algemene Informatie
Naam: Stichting Samen 010 (project Serve the City Rotterdam)
RSIN-nummer: 850062214
Bank rekening: NL81 INGB 0000 5434 11  t.n.v. Stichting Samen 010  o.v.v. Serve the City Rotterdam

Contact gegevens
Email: info@servethecityrotterdam.nl
Telefoon: 010 466 67 22
Post- en kantooradres:
Stichting Samen 010
t.a.v. Serve the City Rotterdam
Hang 7
3011 GG Rotterdam

Bestuur
J.W. van der Mik, voorzitter; gezamenlijk bevoegd.
E.M. de Heer, secretaris; gezamenlijk bevoegd.
L.C. Hameeteman, penningmeester; gezamenlijk bevoegd.
H.J. Bodifée, bestuurslid; gezamenlijk bevoegd.
P.L. de Jong, bestuurslid; gezamenlijk bevoegd.
D.W. de Witte, bestuurslid; gezamenlijk bevoegd.

Coördinator
Dorothee van der Veer (i.v.m. verlof heeft Elisabeth van der Ham de coördinatie t/m juni 2018) 

Doelstelling volgens de statuten
Het creëren van cohesie en samenhang in de samenleving en onder christenen door de stad Rotterdam te dienen door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.

Beloningsbeleid
De medewerkers die in dienst zijn bij Samen 010 worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van Samen 010 ontvangen geen beloning of vergoeding.

Aanvullende Informatie
Actueel jaarverslag
Actueel financieel jaarverslag
Beleidsplan